استانداردهای مربوط به دو نوع عایق رطوبتی(قیروگونی و ایزوگام) به شرح زیر می باشد:

۱)عایق رطوبتی قیروگونی:

طبق آئین نامه مقررات ملی ایران (مبحث۵) مشخصات گونی ایده آل عبارتند از :

گونی باید نو ، ریز بافت ، کاملاً سالم وبدون آلودگی و چروک باشد و وزن آن در هر مترمربع حدود  ۳۸۰  گرم باشد.
قیر ماده ایست سیاه رنگ مرکب از هیدروکربنهای آلی با ترکیبات پیچیده که از تقطیر نفت خام بدست می آید.
انواع قیر که در کشور می باشد دو دسته هستند  :
الف–۱) قیرهای جامد که علامت اختصاری آنها  A.C است و مستقیماً از تقطیر نفت خام بدست می آید و بر حسب درجه نفوذپذیریشان نامگذاری می شوند و انواع اینگونه قیرها در ایران به شرح زیر می باشد  :
قیرهای  : ۷۰-۶۰  ، ۱۰۰-۸۵  ، ۱۵۰-۱۳۰  ، ۲۰۰-۱۸۰  ، ۲۵۰  –۲۲۰  ، ۳۲۰  –۲۸۰
الف– ۲) قیرهای که با هوادادن به یکی از قیرهای نرم فوق تهیه می شوند و عبارتند از : قیرهای  : ۲۰–۱۰   ، ۳۰  –۲۰  ، ۵۰  –۴۰  و در بعضی موارد۷۰  – ۶۰
ب ) قیر جامد اکسید شده که با علامت اختصاری  R که معرف انعطاف پذیری قیر است نمایش داده می شود ، این قیر از دمیدن هوا در مخلوطی از قیرهای نرم و مواد روغنی سنگین بدست می آید و بر حسب نقطه نرمی و درجه نفوذپذیری بصورت زیر نامگذاری کرده اند  : ۲۵-۸۵  R، R 90-15

۲)عایقهای پیش ساخته (ایزوگام) :

طبق استاندارد ایران این عایقها به دو دسته تقسیم می شوند  :
۱-  عایقهای رطوبتی پیش ساخته مخصوص پی ساختمان ( عایق پی )
۲-  عایقهای رطوبتی پیش ساخته مخصوص سطوح خارجی ، بدنه استخر و تونلها ( عایق بام )
استاندارد ایران برای هر یک از این عایقها مواردی را معرفی می کند که در این قسمت آمده است  :

   اجزای تشکیل دهنده عایق پی  :
۱-  لایی :

  انواع لایی های زیر می توان در این عایق مورد استفاده قرار گیرد  :
الف – ۱) فلت الیاف شیشه (تی) مطابق مشخصات استاندارد ۳۸۹۱
ب  – ۱) فلت الیاف پلی استر مطابق مشخصات استاندارد ۳۸۸۰
ج  – ۱) منسوج نبافته پلی استر مطابق با استاندارد  ۳۸۸۹همراه فلت الیاف شیشه مطابق مشخصات استاندارد ۳۸۹۱
۲-  ماده آغشته کننده لایی  :
ماده اغشته کننده هر یک ازلایی ها می تواند قیرو یا مخلوطی از قیروافزودنیهای اصلاح کننده باشد.
سطح رویین عایق باید به منظور جلوگیری از چشبندگی داخل رول از مواد ریزدانه معدنی مثل پودر تالک و یا میکا پوشیده شود  .
سطح رویین باید یکواخت و عاری از هر گونه خوردگی و چین وچروک باشد.
سطح زیرین عایق رطوبتی باید با فیلم پلاستیکی و یا مواد ریزدانه معدنی مثل پودر تالک پوشیده شود  . اجزای تشکیل دهنده عایق بام  :
متشکل از دو لایه نمدی است که لایه زیرین از فلت الیاف شیشه و لایه رویین از جنس منسوجات پلی استر می باشد ، این دو لایه بوسیله مذاب قیر اصلاح شده با مواد پلیمری اشباع می گردد ، به هنگام بسته بندی برای جلوگیری از چسبندگی هر طرف عایق با مواد ریزدانه و یافیلم پلاستیکی روکش می گردد  .
در اینجا لازم است که مشخصات استاندارد بعضی از مواد اولیه عایقهای مذکور را بیان کنیم  .
منسوج پلی استر که بعنوان لایه اشباع شونده از مذاب قیری در عایقهای رطوبتی پیش ساخته بکار می رود.

ویژگیهای پلی استر نبافته  :

۱٫ منسوج باید  ۱۰۰  % از پلی استر تولید شده باشد.
۲٫ سطح منسوج باید یکنواخت و نسبتاً صاف و هموار باشد  .
۳٫ منسوج در هنگام تا کردن ، تکه تکه و پاره کردن باید نسبتاً عاری از ذرات و مواد خارجی قابل مشاهده باشد.
۴٫ منسوج باید که در هنگام رول در دمای  ۱۰  تا  ۶۰  درجه سانتی گراد چسبندگی نداشته باشد  .
۵٫ وزن هر رول نباید از  ۴۰  کیلوگرم تجاوز کند  .
۶٫ جذب شیره پلی استر باید یکنواخت و یکدست باشد  .
۷٫ رول ها باید به نحوی بسته بندی شوند که هنگام جابجایی اولاً باز نشوند ، ثانیاً بسته بندی باید منظم و عاری از وجود هر گونه فرورفتگی یا برآمدگی در مقطع بیرونی باشد  .
۸٫ رول ها باید در یک لفاف کاغذی یا پلاستیکی بسته بندی شوند

ویژگیهای فیزیکی پلی استر نبافته  :
۱٫حداقل جرم واحد سطح  ۱۰۵  گرم بر متر مربع
۲٫ حداقل مقاومت کششی طولی  ۲۰۰  نیوتن بر  ۵۰  میلیمتر
۳٫ حداقل مقاومت کششی عرضی  ۱۵۰  نیوتن بر  ۵۰  میلیمتر
۴٫ حداقل افزایش نسبی طولی  ۵۰  درصد
۵٫ حداقل افزایش نسبی عرضی  ۶۰  درصد
۶٫ حداکثر کاهش وزن در دمای  ۱۰۵  درجه به مدت  ۵  ساعت  ۲  درصدد

ویژگیهای فلت الیاف شیشه ( تیشو  ) :
۱٫ فلت الیاف شیشه می بایستی دارای سطحی یکنواخت باشد.
۲٫ فلت الیاف شیشه باید با رزین آغشته و پس از مراحل حرارت دهی کل از نظر شکل ظاهری و رنگ یکنواخت باشد.
۳٫ فلت الیاف شیشه باید دارای نخ های تقویت از جنس شیشه باشد که فواصل معین و یکنواخت بطور پیوسته در تمامی طول فلت ادامه یابد  .
۴٫ روی سطح فلت باید هیچگونه خرده شیشه مشاهده نگردد.
۵٫ فلت الیاف شیشه باید عاری از رطوبت بوده ، هنگام باز نمودن رول چسبنده نباشد  .
۶٫ فلت نباید براحتی دو پوسته شود و باید لبه های آن صاف و بدون چروک باشد  .

ویژگیهای فلت الیاف شیشه:                                                                                                                                                   شـــــــرح مــــــیــــــزان واحــــــــد
عرض  ۵۵  گرم بر متر مربع
جرم واحد سطح  ۲۰  گرم بر متر مربع
حداکثر فاصله نخ های تقویت کننده  ۲۰  میلیمتر
حداقل مقاومت کششی طولی  ۱۵  کیلوگرم بر  ۵۰  میلیمتر
حداقل مقاومت کششی عرضی  ۲  کیلوگرم بر  ۵۰  میلیمتر
حداقل افزایش نسبی طولی  ۵/۱  درصد
حداقل افزایش نسبی عرضی  ۲/۱  درصد

اکثر عایقهای رطوبتی پیش ساخته دارای مشخصات استاندارد زیر می باشند که عبارتند از  :
۱-  وزن یک رول در حدود  ۴۳  کیلوگرم و در ابعاد  ۱  × ۱۰  متر
۲-  ضخامت از  ۲  میلیمتر تا  ۶  میلیمتر که حد استاندارد  ۴  میلیمتر
۳-  مقاومت کششی طولی  ۶۰-۵۰  و مقاومت کششی عرضی  ۳۵-۳۰  کیلوگرم بر  ۵۰  سانتی متر
۴-  افزایش نسبی طولی  ۱۶-۱۴  وافزایش نسبی عرضی  ۱۰  –۸  %
۵-  مقاومت پارگی طولی  ۱۰-۹  و مقاومت پارگی عرضی  ۵-۴  کیلوگرم نیرو
۶-  تاب کششی اتصالات انتهایی  ۱۰۰
۷-  جذب آب  ۱  % و کاهش وزن  ۱  %
۸-  وزن واحد سطح  ۲/۴  کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
۹-  انعطاف پذیری در سرما  ۱۰- درجه
۱۰-  پایداری ابعاد در برابر حرارت  ۱  متر
۱۱-  میزان نفوذناپذیری آب
۱۲-  فرسودگی حرارتی در هوا حداکثر افت در دمای انعطاف پذیری  ۱۰  درجه
۱۳-مقاومت در برابر اشعه فرابنفش حداکثر افت در دمای انعطاف پذیری  ۱۰  درجه

انواع استاندارد با نشان گذاری روی رول عایق مشخص می شود. این نشان‌گذاریی‌ باید در فاصله هر دو متر روی فیلم پلی‌اتیلنی روی عایق چاپ شود.
برچسب عایق نیز باید نشانه‌گذاری شود. در این نشانه ویژگی‌هایی از جمله نوع عایق رطوبتی، تاریخ تولید، وزن، صخامت و علامت استاندارد چاپ می شود . هر نوع از عایق های رطوبتی استاندارد لازم نوع خاصی از آب و هوا را دارند.
برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مبادرت به تدوین و نشر استانداردهای ملی انواع عایق‌های رطوبتی کرده و این فرآورده از سال ۱۳۷۹ مشمول استاندارد اجباری است.

چهارشنبه ۶ فروردین ۹۳
14 بازدید
بدون نظر