پودری ساده

تشکیل شده از یک لایه تیشو اشباع شده از قیر

دو لایه با روکش آلومینیوم مخصوص صادرات

تشکیل شده از یک لایه پلی استر و یک لایه تیشو که با قیر اندود شده و دارای پوشش آلومینیوم می باشد .

تک لایه با روکش آلومینیوم

تشکیل شده از یک لایه پلی استر اشبا شده از قیر که دارای پوشش آلومینیوم می باشد .