۱ ـ قبل از اجرای کار سطح مورد نظر بایستی کاملا صاف و اطراف کار سعی بر ماهیچه بندی  آن شود.

۲- سطح مورد نظر کاملا تمیز شود ، بهتر است با آب شستشو شود.

۳ ـ پرایمر را با حلال مخلوط نموده (بنزین) و بطور یکنواخت در سطح کار پخش نمائید .

۴ ـ پس از خشک شدن کامل سطح در مرحله نصب رول عایق را به سمت جلو هدایت و باز نموده با شعله آرام بتمام نقاط بصورت یکنواخت گرفته و نصب نمائید.

۵ ـ در مرحله جوشکاری دو لبه عایق که روی هم قرار می گیرد ، همپوشانیها باید پس از نصب مجددا از بالا با مشعل گرم و با ماله جوشکاری شوند تا از یکسانی درزها اطمینان حاصل شود.

یکشنبه ۱۷ فروردین ۹۳
8 بازدید
یک نظر