موارد کاربرد ایزوگام

۱- عایق کاری پی و پلها و استخر آب


۲- عایق کاری آبرو یا ناوردان

۳- عایق کاری سطح شیب دار

۴- عایق کاری سطح شیب دار و سفالین

۵- عایق کاری سطح صاف و آبرو عمودی

یکشنبه ۷ اردیبهشت ۹۳
10 بازدید
بدون نظر