نوشته هایی با برچسب ايزوگام مرغوب از نامرغوب

روش شناسایی وشناخت ایزوگام مرغوب از نامرغوب

با توجه به تعدد شركتهاي توليد كننده ايزوگام و نقش ايزوگام درجلوگيري از نفوظ رطوبت به قسمتهاي مختلف ساختمان و محافظت از ان  شناخت ايزوگام به روش خيلي ساده به شرح زير ميباشد: 1-ايزوگام نا مرغوب داراي بوي نا مطبوع گازوييل و مازوت پالايش نشده ميباشد. 2-ايزوگام مرغوب فاقد بوي نامطبوع بوده وشفاف ميباشد. 3-ايزوگام نا مرغوب بعلت استفاده از مواد اوليه نا مرغوب  ...

ادامه مطلب