نوشته هایی با برچسب ایزوگام درجه یک دلیجان

روشهای شناخت ایزوگام مرغوب

با توجه به تعدد شرکتهای تولید کننده ایزوگام و نقش ایزوگام در جلوگیری از نفوذ رطوبت به قسمتهای مختلف ساختمان و محافظت از آن روشهای شناخت ایزوگام مرغوب به شرح زیر میباشد: ۱-ایزوگام نا مرغوب دارای بوی نامطبوع گازوییل و مازوت پالایش نشده میباشد. ۲-ایزوگام مرغوب فاقد بوی نامطبوع بوده و شفاف میباشد. ۳-ایزوگام نامرغوب بعلت استفاده از مواد اولیه نامرغوب دارای ...

ادامه مطلب