نوشته هایی با برچسب ترمیم و پوشش مجدد عایق بام

تعمیر و نگهداری عایق رطوبتی

در مورد بام های معیوب باید پس از بررسی بام در مورد انتخاب یکی از روش های زیر تصمیم گیری شود : 1- نصب پوشش جدید بر روی پوشش کهنه (ترمیم) 2- کندن پوشش کهنه و جایگزین کردن آن با پوشش نو (تعویض) روش دوم در مقایسه با روش اول دارای سه مزیت به شرح زیر است : - امکان بازرسی و تعمیر سازه سقف - امکان تصحیح شیب بام برای جلوگیری از ماندن آب بر روی بام در مناطقی که شیب وجود ندارد. - ...

ادامه مطلب